آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

تولید واکسن خوراکی علیه هپاتیت ب در گیاه تراریخته

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران دکتر سلمانیان، استاد تمام پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،  در  بیستمین کنگره ملی زیست شناسی گفت: مطالب ترسناکی که این روزها علیه تراریخته ها ذکر می شود دور از انصاف است. وی در ادامه از تولید گیاهان تراریخته با هدف تولید واکسن خوراکی خبر داد. وی افزود: باکتری ها پیچیده…