آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۶/۱۵

به نژادگری هدف مشترک اصلاح نباتات سنتی و مدرن است

دکتر گودرز نجفیان، رئیس موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر به نژادگر گندم است که از سال 92 ریاست موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر را بر عهده داشته است. وی در سال 95 برای انجام فعالیت های اثر گذار در زمینه امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک موفق به دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور شده است. پانزدهمین کنگره ملی…