آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

توجه به فناوری های نو برای عملکرد بهینه در کشاورزی

شرکت‌کنندگان پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در قطعنامه پایانی این کنگره بر مدیریت تلفیقی گیاهان زراعی و تحقیق آن با برنامه ریزی و اجرای پروژه های پژوهشی چند تخصصی جامع تاکید کردند.