آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

ذهنیت خام، عامل مقابله با فناوری در ایران است.

دکتر مسعود امید، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز، در کارگاه و نشست تخصصی "مسائل ایمنی زیستی مرتبط با موجودات تغییریافته ژنتیکی" در تبریز از وجه عقلایی تکنولوژی و لزوم برخورد عقلایی با فناوری سخن گفت.

محصولات تراریخته قربانی اذهان بیمار

در کارگاه تخصصی "مسائل ایمنی زیستی مرتبط با موجودات تغییریافته ژنتیکی" مطرح شد: مراجع مسئول در دولت در حال انجام وظایف قانونی خود در حوزه محصولات تراریخته هستند و اقدامات انجام شده برای توسعه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و بهره برداری از این فناوری با پشتوانه قانونی بوده است.

ایمنی محصولات تراریخته و وضعیت آن ها در ایران و جهان

نشست و کارگاه تخصصی "مسائل ایمنی زیستی مرتبط با موجودات تغییریافته ژنتیکی" دقایقی پیش با حضور مسئولین استانی، پژوهشگران و متخصصان برتر مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ایران و جمع کثیری از دانشجویان و علاقه مندان به زیست فناوری در دانشگاه تبریز آغاز به کار کرد.