آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بیست و سومین دوره آموزش عملی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی از جدا سازی ژن تا تایید بیان پروتئین را برگزار می‎کند.