آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

رتبه علمی برتر ایران در منطقه

دکتر بهزاد قره یاضی چهره برجسته کشاورزی و مهندسی ژنتیک گیاهی در دانشگاه ساری ضمن اعلام اینکه بالاترین پیشرفت علمی کشور در دوره اخیر رقم خورده است، در مورد آفات دانش بنیانی از جمله گسترش تقلبات علمی و فناوری هراسی هشدار داد و آن را مانع نفوذ یافته های علمی در رفاه و زندگی روزمره مردم قلمداد کرد.