آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۹/۱۰

هیات مدیره جدید انجمن ژنتیک ایران برگزیده شد

چهارشنبه هفتم آذر، جلسه مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ژنتیک ایران با حضور جمع کثیری از پژوهشگران، دانش پژوهان و علاقه مندان حوزه ژنتیک برگزار شد و اعضای هیات مدیره این انجمن برای سه سال آینده انتخاب شدند.