آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

زیست فناوری راهکار تبدیل علم به ثروت است

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گفت: توجه به حوزه زیست فناوری راهکاری برای تبدیل علم به ثروت است و به همین دلیل یکی از فعالیت های مهم دانشگاه های مطرح در این حوزه است.