آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۱۱/۰۳

مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی

مطهره محسن‌پور، سمیرا کهک و بهزاد قره‌یاضی/ فصلنامه پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 2، 1397

در ایران محصول کشاورزی ارگانیک وجود ندارد

شاید این سوال برای خیلی از ما پیش بیاید که آیا ما هم در ایران محصول کشاورزی یا دامی ارگانیک داریم؟ آیا نمایشگاه‌های محصولات ارگانیکی که در ایران برگزار می‌شوند، واقعا محصولاتی ارگانیک و مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می‌دهند؟ دکتر رضا صالحی محمدی، متخصص کشاورزی، در گفت و گویی به این پرسش‌ها پاسخ داده است. وی در این…