آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۱۱/۲۰

همایش اصلاح سبک زندگی با مهندسی ژنتیک

عنوان: همایش اصلاح سبک زندگی با مهندسی ژنتیک برگزار کننده (ها): انجمن ایمنی زیستی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی فارس و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس محل برگزاری: شیراز، بلوار مدرس، بلوار جانبازان، نبش مردانی غربی، و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سالن غدیر زمان برگزاری: …