آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۱۲/۰۹

محیط زیست حق الناس آیندگان است

برنامه پیشران با موضوع "جایگاه اقتصاد چرخشی در توسعه پایدار" دوشنبه 7 اسفند ماه با حضور دکتر رضا مکنون عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر و دکتر اسکندر امیدی نیا معاون اموزش و پژوهش و رئیس دانشکده محیط زیست سازمان محیط زیست از شبکه چهار سیما پخش شد.