آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۲/۰۴

یک گونه جدید باکتریایی شناسایی شد

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی برای اولین بار موفق به جداسازی و شناسایی کامل یک گونه از جنس Planomicrobiu شدند.

چالش‌های زیست محیطی با جدیت بیشتری دنبال شود

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در رصد تکنولوژی هاو بومی سازی در حال حاضر با چالش هایی مواجه هستیم، ‌گفت: یکی از علل ناتوانی ما این است که مونتاژ کاری کرده و به دنبال سند سازی نبوده ایم بلکه کارهای دیگران را بومی سازی کرده ایم.