آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۳/۰۹

استفاده از طلا برای ژن‌درمانی ویروس HIV

محققان مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون واقع در آمریکا از طریق ساده‌سازی دستورالعمل‌های ویرایش ژن که در اختیار سلول‌ها قرار می‌گیرد، یک گام به ژن‌درمانی HIV نزدیک‌تر شدند.