آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۱۱/۰۸

استفاده از محصولات تراریخته، موضوعی با پشتوانه علمی است

معاون اول رئيس جمهور در دهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی گفت: موضوع استفاده از محصولات تراریخته، موضوعی با پشتوانه علمی است. اگرچه همواره در برابر استفاده از فناوری‌های جدید مقاومت‌هایی وجود دارد، اما هرگاه ابعاد علمی موضوعات در جامعه تبیین شود، استفاده از این دستاورد‌ها مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.