آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۴/۰۸

جشن تولد هفت سالگی پشت حصار قرنطینه/ فرجام نخستین موجود تراریخته ایرانی؛ کنج آزمایشگاه یا پهنه مزارع؟

هفت سال پیش در چنین روزهایی نخستین موجود تراریخته ایرانی پس از سال ها تلاش و تحقیق محققان زیست فناوری ایران پا به عرصه وجود گذاشت. گونه ای منحصر به فرد حاصل دستورزی های ژنتیکی که هیچ همتای داخلی و خارجی نداشت و به گفته مبدعش تولید انبوه آن می توانست سود اقتصادی و زیست محیطی کلانی برای کشور در پی داشته باشد.