آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

بهترین راه مقابله با ریزگردها

دکتر الهام باقری راد - اگر ریزگردها زمانی مشکل چند شهر یا نهایتا یک استان بود، اکنون به یک مشکل فراملی و منطقه‌ای تبدیل شده است. گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم بر اثر کم‌آبی نیز این معضل زیست ‌محیطی را تشدید کرده و می‌رود در صورت ادامه کم ‌توجهی‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور به بحرانی برای خاورمیانه تبدیل شود. بر اساس…