آرشیو

احمدی

تاسیس رشته تجاری‌سازی زیست‌فناوری

رییس دانشگاه تربیت مدرس از امضای تفاهم نامه‌ای با دانشگاهی در دانمارک برای تاسیس یک بین رشته‌ای جدید خبرداد و گفت: این تفاهم‌نامه برای تاسیس بین رشته‌ای تجاری سازی زیست فناوری امضا شده است.