آرشیو

ایسا

مخالفان بیوتکنولوژی سلامت مردم را به خطر انداخته‌اند

دکتر مارگارت کارمبو استاد افریقایی بیوتکنولوژی در گردهمایی آمادگی اجلاس کارتاهنا گفت: دروغ پردازی علیه فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در حالی مطرح می شود که فواید بی نظیر آن برای انسان و محیط زیست به اثبات رسیده است.