آرشیو

تار عنکبوت

تولید ابریشم منحصر به فرد از باکتری تراریخته

یک شرکت آلمانی از طریق مهندسی ژنتیک باکتری ترایخته‌ای را تولید کردند که قادر است ابریشم زیست‌تخریب پذیر مقاوم به حرارت تولید کنند که چهار برابر سخت تر از فولاد و سه برابر کشش پذیر تر از تار عنکبوت است.