آرشیو

تراریخته، مرجع ملی، ایمنی زیستی

سرپرست جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی معرفی شد

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از پرافتخارترین و مهمترین واحدهای پژوهشی در زمینه زیست فناوری است. بنیانگذاری این افتخار ملی توسط زنده یاد دکتر بهزاد قره‌یاضی در سال 1378 انجام شد. تاکنون پنج تن در دوره های مختلف ریاست این مجموعه فاخر را برعهده داشتند. رییس پیشین این پژوهشگاه دکتر صابرگلکاری از اسفند 1399 در این سمت مشغول…