آرشیو

تراریخته

مصرف محصولات تراریخته وارداتی و ممانعت از تولید داخلی این محصولات!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اظهار تعجب از اینکه با وجود واردات آسان محصولات تراریخته از تولید داخلی آن جلوگیری می‌شود گفت: مجلس آمادگی دارد تا همکاریهای لازم برای ایجاد تغییرات در راستای بهبود شرایط رشد زیست فناوری کشور را به عمل آورد.