بایگانی برچسب

جشنواره زیست فناوری

نگاه به زیست فناوری باید نگاه اقتصادی باشد

دکتر علی ربیعی در افتتاحیه نمایشگاه زیست فناوری گفت حمایت از دستاوردهای زیست فناوری به ویژه در بخش کشاورزی تاثیر قابل توجهی در اشتغالزایی و کاهش فقر خواهد داشت.