آرشیو

جلیلی

نشست تخصصی دفتر دکتر جلیلی درباره تراریخته

متخصصان و دانشمندان بیوتکنولوژی به همراه برخی مدیران سابق حوزه کشاورزی و محیط زیست در نشستی تخصصی در دفتر دکتر جلیلی عضو شورای امنیت ملی به بیان نظرات خود درباره «محصولات تراریخته» پرداختند.