آرشیو

جهش ژنتیکی

تغییر ژنتیکی عامل میل به شیرینی

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن محققان موفق شدند یک تغییر ژنتیکی را در ژن FGF21 کشف کنند. این تغییر ژنتیکی می‌تواند یکی از دلایل تمایل مفرط به مصرف شیرینی باشد. پژوهشگران در حال مطالعه‌ی این تغییر ژنتیکی خاص و تلاش برای یافتن ارتباط آن با سایر قسمت‌های بدن هستند. آن ها معتقدند این تنها یک…