آرشیو

دانشگاه جامع امام حسین

کارشناس فضای مجازی: اینترنت هم فرصت و هم تهدید است

کارشناس رسانه و حوزه فناوری اطلاعات در کارگاه پدافند غیرعامل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: با توجه به ویژگی های فضای سایبر با یک سری تهدیدات و فرصت ها روبه رو هستیم که در برابر این تهدیدات باید آمادگی لازم را داشته باشیم.