آرشیو

رضا فرجی دانا

فناوری تهدید نیست بلکه فرصت است

دکتر رضا فرجی دانا، مشاور علمی آموزشی رئیس جمهور در هفتمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی فناوری تهدید نیست بلکه فرصتی است که مشاغل جدید را برای ما ایجاد می‌کند.