آرشیو

زراعت، اصلاح نباتات، تراریخته، همایش، کنگره

تغییر زمان برگزاری هفدهمين كنگره ملي و سومين كنگره بين المللي زراعت و اصلاح نباتات ايران

 اطلاعیه انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران در شرايطي كه در بين تك تك افراد جامعه از هر قشر و دسته¬اي يك نگراني مشترك و بسيار دلخراش، پيوندي مرگ¬آور برقرار كرده و هر لحظه جان¬هاي از دست رفته روح و روان بازماندگان را بدرد مي¬آورد، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران برخود واجب مي¬داند كه جايگاه علم و دانش را حرمت…