آرشیو

شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی ایران

وبینار دو روزه‌ی راهکارهای زیست فناورانه و چالش کرونا ویروس

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی برگزار می‌نماید وبینار دو روزه‌ی راهکارهای زیست فناورانه و چالش کرونا ویروس *لینک ثبت‌نام* https://www.aveedme.com/courses/Details/2450  ارائه‌ی گواهی معتبر برای شرکت‌کنندگان تخفیف ۵۰ درصدی جهت دانشجویان :اطلاعات تکمیلی در…