آرشیو

شهرام شکر فروش

فناوری تراریخته سیاه و سفید نیست

استاد دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه فناوری تولید محصولات تراریخته برای تامین امنیت غذایی است گفت: اینکه ما روی یک فناوری خط بکشیم و آن را نفی کنیم مبنای علمی ندارد.