آرشیو

شواری عالی عتف

دکتر سمنانیان به عنوان مشاور دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، طی حکمی از سوی دکتر رحیمی، دبیرکل شورای عالی عتف، آقای دکتر سعید سمنانیان به عنوان مشاور دبیرکل این شورا منصوب شدند. در بخشی از این حکم آمده است: «...با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم…