آرشیو

فرهنگستان علوم

فناوری تراریخته سیاه و سفید نیست

استاد دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه فناوری تولید محصولات تراریخته برای تامین امنیت غذایی است گفت: اینکه ما روی یک فناوری خط بکشیم و آن را نفی کنیم مبنای علمی ندارد.

قطب علمی ارگانیک در انتظار حمایت

مدیر قطب علمی ارگانیک با تأکید بر ضرورت بسط مطالعات و ارائه راهکار درباره تأمین امنیت غذایی خواستار کمک ویژه به قطب علمی ارگانیک در این راستا شد.

تولید حیوانات تراریخته با مصارف دارویی و غذایی / دکتر مخبر دزفولی: تراریخته برای کمک به رفع فقر و گرسنگی است / جریان نفی فناوری مبنای علمی ندارد

بیش از سی سال از تولید اولین حیوان تراریخته می گذرد و امروزه این موجودات با هدف تامین غذا و فراورده های دارویی در نقاط مختلف جهان تولید می شوند.