بایگانی برچسب

محمدرضا پروین

نشست علمی حق اختراع و زیست‌فناوری برگزار می‌شود

نشست علمی سخنرانی دکتر محمدرضا پروین، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با ارائه گزارشی از سومین کنفرانس مطالعات جاری اساتید مالکیت فکری آسیا یکشنبه ساعت ۱۰ برگزار می‌شود.