آرشیو

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

نگهداری ۵۰ هزار نمونه زیستی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از فارس سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی گفت: ۵۰ هزار نمونه زیستی در ۴ حوزه گیاهی، سلول‌های انسانی و جانوری، مولکولی و میکروارگانیسم‌ها در این مرکز نگهداری می‌شود. ذخایر ژنتیکی و زیستی برای کشور های مختلف اهمیت بسیار زیادی دارند و مراکز نگهداری از…