آرشیو

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اروپا برای تضعیف موسسه رازی به ایران واکسن می فروشد/ اگر موسسه رازی نباشد، هیچ کشوری به ایران واکسن نمی‌فروشد!

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با انتقاد از دیدگاه رقابتی برخی واردکنندگان واکسن نسبت به این موسسه، تصریح کرد: فرانسه، اسپانیا و بسیاری کشورها برای تضعیف فعالیت موسسه رازی به واردکنندگان واکسن می فروشند.