بایگانی برچسب

نجفی

پژوهشگاه و موسسات تحقیقات کشاورزی، قطب اشتغال کشور

استاندار البرز، رئیس سازمان شیلات ایران و هیات همراه، صبح روز پنج شنبه، 5 بهمن ماه 96 با بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، و برخی دیگر از موسسات تحقیقات کشاورزی از نزدیک با دستاوردها و اقدامات این پژوهشگاه آشنا شدند و بر لزوم تعاملات گسترده تر برای پیشرفت های علمی و فناوری در حوزه کشاورزی در سطح کشور و در استان…