آرشیو

واتانابه

اگر از سد دانایی گریزی و فناوری هراسی ابتکار گذر کنیم تراریخته جان می‎گیرد

رییس انجمن ایمنی زیستی در نشست بررسی استفاده از محصولات تراریخته تاکید کرد: پیشرفته‎ترین محصول تراریخته در آستانه تجاری‎سازی در ایران پنبه است و در صورتی که از سد فناوری هراسی و دانایی ستیزی خانم ابتکار عبور کنیم محصولات دیگری از جمله سیب زمینی، چغندرقند و انواع برنج تراریخته از جمله برنج متحمل به خشکی در مرحله تجاری…