آرشیو

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

بازدید وزیر کشاورزی و شیلات کشور عمان از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، طبق اخبار واصله فؤاد بن جعفر الساجوانی وزیر کشاورزی و شیلات کشور عمان که به دعوت وزیر جهاد کشاورزی، مهندس محمود حجتی در تهران به‌سر می‌برد، به منظور...