آرشیو

چاقی

تغییر ژنتیکی عامل میل به شیرینی

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن محققان موفق شدند یک تغییر ژنتیکی را در ژن FGF21 کشف کنند. این تغییر ژنتیکی می‌تواند یکی از دلایل تمایل مفرط به مصرف شیرینی باشد. پژوهشگران در حال مطالعه‌ی این تغییر ژنتیکی خاص و تلاش برای یافتن ارتباط آن با سایر قسمت‌های بدن هستند. آن ها معتقدند این تنها یک…

تولید سویای تراریخته با ارزش غذایی بالا

مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا بر روغن‌های بازار نشان داد روغن سویای تراریخته دارای اسید اولئیک بالا موجب کاهش عوارضی چون چاقی، بیماری‌های قلبی و بروز مقاومت به انسولین در مقایسه با روغن سویای غیر تراریخته شده است.