بایگانی برچسب

کیت، تراریخته، ژنتیک، تولید ملی

سمینار بیم­ ها و امیدهای حوزه تشخیص و صنعت کیت­ سازی

عنوان:  سمینار بیم­ ها و امیدهای حوزه تشخیص و صنعت کیت­ سازی برگزار کننده (گان): کمیته تحقیقات دانشجویی انستیتو پاستور ایران با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران محل برگزاری:  تهران، انستیتو پاستور ایران، تالار مدرس زمان برگزاری: یک ­شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹-۱۲ هزینه ثبت نام: --- توضیحات:  شرکت برای عموم آزاد…