آرشیو

FAO

خادمان بی ادعا، آبادگران خانه خراب!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از دیده بان علم، فاطمه لونی، از اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران در یادداشتی با انتشار سندی که نشان می دهد دکتر بهزاد قره یاضی، دعوت یکی از مدیران کل سازمان خواروبار جهانی (فائو) برای پذیرش مسئولیتی در حد مدیرکل این سازمان بین‌المللی را به منظور ادامه فعالیت های…

(International Contest ON the Safety of Genetically Modified Organisms (GMO

Biosafety society of Iran, is pleased to call for a contest on finding any verifiable document showing any direct harm/damage caused by any GMO during the past 25 years all over the world. The documen tshould fulfill the following criteria 1- The report should clearly show that a specific person had been damaged…