مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، جلد ۲۶، سال ۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶

 

 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گل رز (Rosa hybrid) با استفاده از نشانگر های CDDP و RAPD
یزدان اقبال نژاد، عباس سعیدی*، ابراهیم بیرامی زاده   ص ۱
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 458KB]
 شناسائی QTL های موثر در وزن هزار دانه جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی
زهرا پریخانی*، بهزاد صادق زاده، سید ابوالقاسم محمدی   ص ۱۵
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 618KB]
 مهندسی ژنتیک پنبه: از گذشته تا امروز
مسعود توحیدفر، سولماز خسروی   ص ۳۱
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 565KB]
 ارزیابی ارقام کلزای بهاره از نظر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تحت تنش خشکی و تجزیه پروتئوم متحمل ترین و حساس ترین آنها
معروف خلیلی*، محمدرضا نقوی   ص ۵۹
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 406KB]
 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ
محمدامین سهرابی، احمد اسماعیلی*، کریم خادمی، رحمت الله کریمی زاده   ص ۸۳
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 296KB]
 بررسی ارتباط چندشکلی ژن لپتین با صفات مرتبط با اندازه بدن در بزهای کرکی راینی
مهدیه ضیاالدینی، الهه سنجری، علی اسماعیلی زاده کشکوئیه، محمدرضا محمدآبادی*   ص ۹۷
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 441KB]
 بررسی فیلوژنتیکی جدایه های جدید ایرانی ویروس بادنای یک انجیر بر اساس ترادف ژن پروتئین حرکتی
اطهر علی شیری*، فرشاد رخشنده رو، غلامرضا صالحی جوزانی، مسعود شمس بخش   ص ۱۱۱
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 473KB]
 ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از نشانگر ISSR
حمیده کیخسروی، مسعود دهداری*، اسد معصومی اصل   ص ۱۲۷
 چکیده   مشاهده متن    [PDF 608KB]

 

http://www.joagribiotech.ir/Uploads/JournalIssues/fullscreen/3_27.jpg

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.