ویژه نامه گیاهان تراریخته ویژه نمایندگان مجلس

ویژه نامه گیاهان تراریخته ویژه نمایندگان مجلس در چند بخش به معرفی محصولات تراریخته پرداخته است.

ویژه نامه گیاهان تراریخته ویژه نمایندگان مجلس در چند بخش به معرفی محصولات تراریخته پرداخته است.

استفتا از محضر مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظمی در خصوص محصولات تراریخته

حقایقی در خصوص گیاهان تراریخته برای عموم

مسئول و مرجع سلامت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است

ماده 11 قانون ملی ایمنی زیستی به صراحت وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان مرجع ملی ایمنی زیستی کشور تعیین کرده است.

ضرورت استفاده از محصولات تراریخته

نگاهی به یک مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

فایل اصلی ویژه نامه از ایتجا قابل دریافت است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.