تغییر زمان برگزاری هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زراعت و اصلاح نباتات ایران

 اطلاعیه انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

در شرایطی که در بین تک تک افراد جامعه از هر قشر و دسته¬ای یک نگرانی مشترک و بسیار دلخراش، پیوندی مرگ¬آور برقرار کرده و هر لحظه جان¬های از دست رفته روح و روان بازماندگان را بدرد می¬آورد، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران برخود واجب می¬داند که جایگاه علم و دانش را حرمت بدارد و به پاس وظایف استادان، دانشجویان و متخصصان و تاکید بر وظیفه شناسی و قدر دانی از کادر درمان، برگزاری هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زراعت و اصلاح نباتات ایران را بامید روزهای بهتر و برگزاری علمی موثرتر به تاریخ 5 تا 7 بهمن 1400 منتقل نماید. بامید آنکه در آن زمان با شرایط مناسب تر و آرامش خاطر بیشتری جمع علمی دانشجویان، استادان و متخصصان این رشته را داشته باشیم.

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.