انجمن‌های علمی: حذف نخبگان و متخصصان مهندسی ژنتیک کشور را برنمی‌تابیم

برگزاری جلسه مشترک رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و رئیسان 4 انجمن علمی کشور.
پیرو برگزاری اجلاس مشترک 4 انجمن علمی کشور در مورد بررسی آئین‌نامه قانون ملی ایمنی زیستی کشور٬ عصر امروز جلسه‌ای بین روسای انجمن‌های یاد شده و رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی برگزار خواهد شد تا ضمن اعلام موارد مغایر با قانون در پیش نویس آئین نامه٬ در مورد اشکالات متعدد فنی موجود در این پیش نویس نیز به وی تذکر داده شود.

پیرو برگزاری اجلاس مشترک 4 انجمن علمی کشور در مورد بررسی آئین‌نامه قانون ملی ایمنی زیستی کشور٬ عصر امروز جلسه‌ای بین روسای انجمن‌های یاد شده و رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی برگزار خواهد شد تا ضمن اعلام موارد مغایر با قانون در پیش نویس آئین نامه٬ در مورد اشکالات متعدد فنی موجود در این پیش نویس نیز به وی تذکر داده شود. انجمن‌های علمی به ویژه به حذف نمایندگان این انجمن‌ها در مراحل تدوین پیش نویس٬ بسط فراقانونی شمول قانون و تعاریف غلط و غیر علمی ارائه شده٬ بازدارندگی کامل در مورد پژوهش‌های مربوط به مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی جدید٬ سرگردانی متقاضیان تولید محصولات تراریخته در صورت تصویب آئین نامه و غیر قابل اجرا بودن آن معترض هستند. مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران اطلاع رسانی در مورد نتایج این جلسه و پیشرفت تدوین ائین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی ادامه خواهد داد.
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.