انتصاب نماینده انجمن‌های علمی در شورای ملی ایمنی زیستی

طی حکمی از سوی دکتر محمود احمدی نژاد؛ دکتر مختار جلالی عضو ارشد انجمن‌های ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی کشور به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد. این انتصاب بر اساس …

طی حکمی از سوی دکتر محمود احمدی نژاد؛ دکتر مختار جلالی عضو ارشد انجمنهای ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی کشور به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد. این انتصاب بر اساس ماده سه قانون ملی ایمنی زیستی و به دنبال معرفی وی از سوی انجمنهای علمی ایمنی زیستی؛ بیوتکنولوژی و ژنتیک کشور و تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفت. اگرچه صدور این حکم بیش از دو سال به طول انجامید و موجب تعویق دوساله در تمکین به قانون شد اما انجمن ایمنی زیستی و مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران از این اقدام تقدیر کرده ضمن تبریک این انتصاب به دکتر جلالی از دبیر محترم کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛ معاون محترم پژوهشی این وزارت و رئیس محترم دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی برای پیگیری صدور این حکم تشکر و قدردانی می کند.
دکتر مختار جلالی از سرشناسترین متخصصین مهندسی ژنتیک کشور بوده و هم اکنون ریاست انجمن ژنتیک کشور را نیز بر عهده دارد. وی دارای سوابق تدریس و مقالات منتشر شده زیادی است. 
تمرد مستمر وزارت امورخارجه در انتقال کانون ملی (مرجع ملی) موضوع ماده یازده قانون ایمنی زیستی به وزارت جهاد کشاورزی در این مورد؛ عدم تشکیل مرتب شورای ملی ایمنی زیستی؛ عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی؛ عدم مشارکت انجمنهای علمی در مراحل مختلف تصمیمسازی و اجرا و در نهایت استمرار ناشایسته سالاری در مدیرت بیوتکنولوژی کشور به ویژه در وزارتخانههای جهاد کشاورزی و علوم و تحقیقات و فناوری از مشکلات پیش روی اجرای قانون ایمنی زیستی است. انتصاب نماینده انجمنهای علمی میتواند موجب اصلاح روند امور و نیل به اهداف توسعه علمی کشور در این حوزه شود.
متن کامل حکم دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران
در اجرای ماده (3) قانون ایمنی زیستی و تبصره (2) ماده یاد شده مصوب 26/5/1388 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم و برای مدت چهار سال به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف محوله موفق باشید.
محمود احمدی نژاد 
رییس جمهوری اسلامی ایران
 
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.