موفقیت پژوهشگران پاکستانی در تولید پنبه تراریخته مقاوم به ویروس

ترجمه تنظیم: نغمه عبیری/
بیماری ویروسی پیچیدگی برگ پنبه٬ بیماری بسیار مخربی در پاکستان است که امید می‌رود با پنبه تراریخته مقاوم در برابر ویروس که توسط دکتر احمد نصیر از مرکز بیولوژی مولکولی دانشگاه پنجاب (CEMB) و دکتر سلیم حیدر از موسسه علوم کشاورزی تولید شده است٬ بتوان این بیماری را …

بیماری ویروسی پیچیدگی برگ پنبه٬ بیماری بسیار مخربی در پاکستان است که امید می‌رود با پنبه تراریخته مقاوم در برابر ویروس که توسط دکتر احمد نصیر از مرکز بیولوژی مولکولی دانشگاه پنجاب (CEMB) و دکتر سلیم حیدر از موسسه علوم کشاورزی تولید شده است٬ بتوان این بیماری را کنترل کرد. پنبه تراریخته با استفاده از فناوری RNAi و بهترین ارقام پنبه پنجاب تولید شده است. قبل از ارائه این بذور به کشاورزان آزمون‌های مزرعه‌ای به مدت یک تا دو سال آینده نیاز خواهد بود. وزیر کشاورزی پاکستان٬ مالک احمد علی٬ پژوهشگران را برای این پیشرفت ستایش کرد و از حمایت دولت پنجاب در پروژه‌های بیوتکنولوژی به منظور افزایش تولید محصول پنبه و دیگر محصولات اصلی سخن گفت.
مقاله اصلی را می‌توانید در آدرس زیر ببینید.

ترجمه تنظیم: نغمه عبیری

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.