مطالعه استراتژی دوز بالا/پناهگاه برای مدیریت مقاومت حشرات در برابر گیاهان تراریخته Bt دارای یک تا دو ژن

ترجمه و تنظیم: نغمه عبیری-
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (USEPA) استفاده از استراتژی دوز بالا/پناهگاه* را در مدیریت مقاومت به حشرات گیاهان تراریخته Bt پیشنهاد داد. این استراتژی برای اولین بار در گیاهان …

آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (USEPA) استفاده از استراتژی دوز بالا/پناهگاه* را در مدیریت مقاومت به حشرات گیاهان تراریخته Bt پیشنهاد داد. این استراتژی برای اولین بار در گیاهان ترایخته Bt بیان‌کننده یک پروتئین Cry بکار برده شده بود. دو دانشمند به نام‌های آیکو گریسپریت و جان کلود گرگوری از بلژیک کارایی استراتژی دوز بالا/پناهگاه را در گیاهان تراریخته Bt بیان‌کننده یک یا دو پروتئین Cry مورد ارزیابی قرار دادند. آنها با استفاده از مدل‌های ریاضی به ارزیابی این مسئله پرداختند که آیا حضور دو پروتئین Bt درغلظت‌های بالا و اثرات اندازه نسبی ناحیه پناهگاه در تکامل مقاومت و تراکم جمعیت وجود داشته است.
نتایج نشان دادند که گیاهان تراریخته با یک پروتئین Bt٬ برای مدیریت مقاومت باید در غلظت بالا بیان شوند. برای گیاهان تراریخته با دو پروتئین Bt٬ اگر از پروتئین برای اولین بار استفاده می‌شود یک پروتئین Bt می‌تواند در غلظت پایین بیان شود و استفاده از ناحیه پناهگاه کم (Small refuge zone) مناسب است.
از سایت http://www.mdpi.com/2072-6651/4/10/810 می‌توانید به این مقاله دسترسی داشته باشید.
توضیح مترجم* (استراتژی دوز بالا/پناهگاه چیست؟ آفات با هر روشی که کنترل شوند در مدت زمان کوتاه یا بلندی نسبت به آن روش کنترل آفت مقاوم می‌شوند. بروز مقاومت دیر یا زود دارد ولی اجتناب پذیر نیست. به همین دلیل تلاش پژوهشگران در مدیریت مقاومت این است که تا جای ممکن بروز مقاومت در حشره آفت را به مدت قابل توجهی به عقب بیندازند. یکی از اصول مدیریت مقاومت این است که گیاه تراریخته بیان کننده پروتئین حشره کش مانند Bt باید این پروتئین را در مقادیر بالا تولید کند تا در صورت بروز جهش در حشره (که معمولا به صورت ناخالص رخ میدهد) بتواند حشرات جهش‌یافته ناخالص را هم از بین ببرد. همراه با این راهبرد، استفاده از پناهگاه برای تامین حشرات خالص حساس به پروتئین حشره‌کش مورد نظر ضرورت دارد تا چنانچه حشراتی پیدا شدند که به صورت خالص نسبت به پروتئین حشره‌کش مقاوم بودند با آمیزش با یکدیگر جمعیتشان را توسعه ندهند بلکه در آمیزش با حشرات خالص حساس جمعیت مقاوم ناخالص را به وجود بیاورند که آنها هم به نوبه خود در نتیجه تغذیه از گیاه با دوز بالا از بین خواهند رفت. منظور از پناهگاه میتواند قطعههایی از مزرعهای باشد که به کشت گیاهان غیرتراریخته اختصاص پیدا کرده و یا میتواند به صورت عدم بیان ژن در بافتهای خاصی از گیاه تراریخته باشد. در اینجا منظور از محدوده ناحیه پناهگاه ابعاد مزرعه غیرتراریخته در درون یا مجاورت مزرعه تراریخته است).
ترجمه و تنظیم: نغمه عبیری
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.