پس از یک سال، انتشارات Elsevier حکم به برائت گیاهان تراریخته داد!

ترجمه: دکتر عباس عالم‌زاده- طی اقدامی کم سابقه، انتشارات Elsevier مقاله‏ی سرالینی و همکارانش با عنوان “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” که در سال گذشته میلادی علیه گیاهان تراریخته در …

طی اقدامی کم سابقه، انتشارات Elsevier مقاله‌ی سرالینی و همکارانش با عنوان “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” که در سال گذشته میلادی علیه گیاهان تراریخته در مجلهFood and Chemical Toxicology توسط این انتشارات چاپ شده بود را فاقد مستندات قطعی دانسته و آن را از مجله Food and Chemical Toxicology پس گرفت.

طی یک آگهی رسمی مجله مذکور دلایل این امر را اینگونه بیان کرده است:

مجله Food and Chemical Toxicology مقالهLong term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize را که در نوامبر سال ٢٠١٣ میلادی برابر با آذر ١٣٩١ هجری شمسی در ارتباط با سمیت گیاهان تراریخته برای موش‌های آزمایشگاهی به چاپ رسانده بود را به دلایل زیر پس می‌گیرد.

سردبیر مجله Food and Chemical Toxicology اعلام کرد که مدتی کوتاه پس از چاپ مقاله مذکور در مجله، نامه‌هایی را دریافت کرده است که در آنها صحت مطالب منتشر شده در مقاله مزبور مورد سوال قرار گرفته بود و در بسیاری از آن نامه‌ها از سردبیر مجله درخواست شده بود تا مقاله پس گرفته شود. بر اساس استانداردهای مجله، نامه‌های مذکور و همچنین نامه‌هایی که در پشتیبانی از محتویات مقاله ارسال شده بود همراه با جواب نویسندگان مقاله توسط مجله منتشر شد (http://www.sciencedirect.com/science /journal/02786915/53). به دنبال این امر سردبیر مجله تمام فرآیندهای داوری مقاله را دوباره مورد بررسی قرار داده و از نویسنده مسئول مقاله درخواست کرده است تا اجازه دهد داده‌های خام این پژوهش دوباره مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده مقاله درخواست سردبیر مجله را پذیرفته و تمام موارد مورد درخواست را برای دفتر مجله ارسال کرده است که این همکاری نویسنده مقاله قابل تقدیر است.

طی برسی‌های به عمل آمده توسط سردبیر مجله مشخص شد که هیچگونه فریبکاری یا جعل عمدی در داده‌ها صورت نگرفته است. با این وجود، با مطالعه دقیق‌تر داده‌ها مشخص شد که در پژوهش انجام شده در دو مورد یکی تعداد حیوانات مورد آزمایش و دیگری انتخاب نژاد Sprague-Dawley که یک نژاد خاص از موش‌ها است، باید بیشتر دقت می‌شده است. در زمان داوری مقاله، تعداد کم موش‌های مورد آزمایش مورد سوال داوران قرار گرفته بود که در نهایت هیات تحریریه مجله به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به نتایج جدید و جالب مقاله این موضوع قابل اغماض است. با مطالعه عمیق‌تر داده‌ها مشخص شد که با این جمعیت کوچک نمی‌توان به یک نتیجه‌گیری قطعی درباره اثر NK603 یا گلیفوسیت روی مرگ و میر موش‌ها یا شیوع تومور در موش‌های مورد آزمایش دست یافت. از سوی دیگر با توجه به شیوع بالای تومور در بین موش‌های نژاد Sprague-Dawley مشاهده تومور و مرگ و میر در موش‌های تحت تیمار را نمی‌توان به تیمارهای مورد آزمایش نسبت داد.

در نهایت سردبیر مجله عنوان کرد که نتایج منتشر شده قطعی نبوده و بنابراین استانداردهای لازم برای چاپ در مجله Food and Chemical Toxicology را ندارد.

منابع

1. http://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/elsevier-announces-article-retraction-from-journal-food-and-chemical-toxicology#_ftn1

2. http://www.nature.com/news/study-linking-gm-maize-to-rat-tumours-is-retracted-1.14268?WT.mc_id=FBK_NPG_1311_NatureNews#auth-1

ترجمه: دکتر عباس عالم‌زاده- عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز- عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی ایران

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.