ارسال میکروارگانیسم‌ها از سایر کشورها به مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران جهت شناسایی، ثبت و ذخیره‌سازی

برای چندمین بار نگهداری و صدور شماره دسترسی 5 سویه میکربی شاخص که حاصل فعالیت علمی دانشمندان خارج از کشور است به بانک میکروارگانیسم‌ها، یکی از چهار بانک زیستی فعال مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران سپرده شد…

برای چندمین بار نگهداری و صدور شماره دسترسی 5 سویه میکربی شاخص که حاصل فعالیت علمی دانشمندان خارج از کشور است به بانک میکروارگانیسم‌ها، یکی از چهار بانک زیستی فعال مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران سپرده شد.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز در خصوص این موفقیت گفت: صدور شماره دسترسی از سوی مجموعه‌های کشت میکربی معتبر، یکی از شروط اصلی انتشار میکروارگانیسم‌ها در مجلات معتبر علمی به شمار می‌آید که بانک میکروارگانیسم‌های این مرکز توانسته است با تلاش و همت پژوهشگران خود در جلب اعتماد دانشمندان سایر کشورها، آنها را در سپردن سویه‌ها میکربی جدید در این بانک متقاعد سازد.

فاضلی افزود: از این رو 5 سویه پروکاریوتی که امید آن می‌رود در آینده به عنوان سویه‌های شاخص معرفی شوند، از سوی آنتونی ونتوزا دانشمند برجسته کشور اسپانیا جهت نگهداری و انجام مطالعات کنترل کیفی به این بانک ارسال شده است. این سویه‌ها که با نام‌های علمی Aquisalimonas، Halopenitus، Halorubrum و Fodinicurrata  شناخته می‌شوند از کشورهایی چون اسپانیا، آفریقای جنوبی و برزیل جداسازی شده‌اند و از ارزش تاکسونومیک برخوردار هستند.

وی خطر نشان کرد: جلب اعتماد دانشمندان صاحب نام جهان در پذیرش مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران به عنوان یک کلکسیون کشت میکربی استاندارد، همواره در دستور کار این مرکز بوده است که این استراتژی با برنامه‌ریزی صحیح و تلاش مدیریت و متخصصان آن در پیاده‌سازی استانداردهای شناسایی و نگهداری میکروارگانیسم‌ها در حال تحقق است. بدین ترتیب ورود سویه‌های جدید نام مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی را با برند IBRC در محافل علمی بین‌المللی پرآوازه خواهد کرد.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.