دکتر قره‌یاضی: “استفاده از بیوتکنولوژی مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است.”

تهیه و تنظیم: لیلا سرمدی، مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- در جلسه هم‌اندیشی متخصصین مهندسی ژنتیک کشاورزی کشور دکتر بهزاد قره‌یاضی ضمن اشاره به تاکید ویژه بیانات مقام معظم رهبری در استفاده از بیوتکنولوژی اظهار داشت: “مهندسی ژنتیک به عنوان …

در جلسه هم‌اندیشی متخصصین مهندسی ژنتیک کشاورزی کشور دکتر بهزاد قره‌یاضی ضمن اشاره به تاکید ویژه بیانات مقام معظم رهبری در استفاده از بیوتکنولوژی اظهار داشت: "مهندسی ژنتیک به عنوان یکی از شاخه‌های بیوتکنولوژی در دنیای امروز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد همان طور که استفاده از بیوتکنولوژی؛ مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است. در برهه‌های مختلف، این شاخه بیوتکنولوژی همواره با نگاه‌های ایدئولوژیک مختلف و با انگیزه‌های متفاوتی نسبت به سایر جنبه‌های بیوتکنولوژی عقب مانده است اما در دولت فعلی با پیامی که دکتر روحانی به هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی‌زیستی ارائه دادند -که بلافاصله به چند زبان در دنیا منتشر شد- راه استفاده از بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک باز شد. فرازی از پیام رئیس جمهور مبنی بر این مهم است که استفاده از بیوتکنولوژی نه تنها یک ضرورت بلکه انتخابی هوشمندانه برای حل معضلات غذایی و محیط زیستی کشور محسوب می‌شود که غفلت در دستیابی و استفاده از این فناوری‌ها می‌تواند مورد شماتت ما در آینده واقع شود." دکتر قره‌یاضی با اشاره به قوانین مطرح در این زمینه، ماده دوی قانون ملی ایمنی‌زیستی را خاطرنشان کرد و گفت: "ماده دوی قانون ملی ایمنی‌زیستی، دولت را مکلف می‌کند تا تمهیدات لازم برای کاشت، بهره‌برداری، استفاده، رهاسازی، واردات، صادرات و مصرف محصولات تراریخته را فراهم کند. بنابراین، دولت مکلف به اجرای قانون شده است و اگر در دوره‌ای تمرد صورت گرفته است اکنون دولت، جرم را محرز دانسته و دستگاه‌های مختلف اجرایی اعم از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزرات امور خارجه باید در دادگاه حاضر و پاسخگو باشند."

وی به رویکرد معاونت علم و فناوری اشاره کرد و افزود: "رویکرد معاونت محترم علم و فناوری نیز رویکرد استفاده از مهندسی ژنتیک است. در گذشته، مدیریت محترم ستاد توسعه زیست‌فناوری مساعدت‌هایی برای خرید امکانات پژوهشی به برخی می‌داد. در حال حاضر، رئیس محترم ستاد دکتر قانعی و معاونت محترم علم و ‌فناوری این روند را درست ندانسته و گفتند که ما باید نتیجه و محصولی از این مساعدت‌ها داشته باشیم. بنابراین، موافق این هستند که از مساعدت‌های پرداختی یک فرآورده‌ به وجود بیاید یا تاثیری در زندگی مردم داشته باشد."

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به ضعف پژوهشی در بخش تولید محصولات تراریخته اشاره کرد و گفت: "گروه پژوهش، تصمیم گرفت که فراخوانی در این راستا صادر کند. فراخوان بدین صورت است که هر کس در این زمینه‌ها بخواهد پژوهشی انجام دهد یا محصول تراریخته‌ای تولید کند، حمایت مالی می‌شود." وی به واردات میلیاردی محصولات تراریخته به کشور اشاره کرد و ادامه داد: "وقتی متخصصین مهندسی ژنتیک در کشور هستند باید به جای واردات، تولید محصولات تراریخته داشته باشیم."

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.